Geri

1

Dinimiz kalitedir. Asla taviz verilmez.

2

Yaratıcılık, müşteri ilişkileri, ajans içi insan ilişkileri, yazışmalar, prezantasyon biçimleri, bize hizmet veren kurum ve kişilerle ilişkiler, ajans tertip ve temizliği, arşiv sistemi, M.A.R.K.A’lının mesleki gelişimi vb. Her şey kalite kapsamı içindedir.

3

İşimizin en önemli amacı “Müşteri Tatmini”dir.

4

Müşteri Tatmini ”Müşteri her dediğini yapmak” değil O’nun çıkarlarını korumaktır. Bu da ancak işimizi iyi bilmek ve işimize hakim olmakla sağlanabilir.

5

Tutarlı davranmak ve ayrıntılara dikkat çekmek şarttır.

6

Düşünenler ve uygulayanlar birbirlerinden çok keskin çizgilerle ayrılamaz… Uygulayanlar, aynı zamanda düşünenler de olmalıdır.

7

M.A.R.K.A içindeki ve M.A.R.K.A  dışındaki müşterilerimizi memnun etmek çok önemlidir.

8

Sermayemiz insandır. Bireysel inisiyatif ve yaratıcılık teşvik edilmelidir.

9

M.A.R.K.A’lı sadece, üstlendiği günlük işleri yapmakla yetinmez. Mesleki gelişimini sürdürebilmek ve işine olan hakimiyetini sağlayabilmek için eğitim sürecini kendisi de sürekli geliştirmeye çalışmalıdır.

10

M.A.R.K.A.’nın büyümesini sağlayacak temel unsurlardan en önemlisi, hız (zaman ekonomisi) ve uygun maliyet (fiyat/değer ekonomisi)’dir.